Returns & exchanges

[ENG]

Returns are governed by our Terms and Conditions

How to send a frame set back to Festka if:

 • you have a warranty claim
 • you want Festka to repair it out-of-warranty

Following the below procedure will speed up the processing of your request 

Please address your communication to customerservice@festka.com

Write the following information in the e-mail subject: 

 • warranty or out-of-warranty repair 
 • your frameset's production number (you will find it on your invoice) 
 • invoice number 

Provide the following information in your message: 

 • describe the nature of the damage/problem and the part it affects
 • describe briefly how the damage/problem occurred 
 • attach photos of the affected part of the frame 
 • attach a copy of your invoice 

We will initially confirm that your request has been received. If we feel we need more information, we will ask you to provide it. If we decide that the frame needs to be sent back, we will ask you to send it to us completely stripped at Festka s.r.o., Jana Masaryka 28, Praha 2, 12000, Czech Republic. If you send the frameset with components, we reserve the right to chargé you for the stripping. 

As soon as we receive the frameset we will send it off for expert analysis. This is necessary to determine whether the damage was caused by a manufacturing fault and to select the method of repair. On average it takes a week to carry out the analysis and prepare the report. 

Warranty repair 

If we accept your warranty claim we will either repair the damaged part of the frameset or offer you financial compensation. The period we reserve for this is 30 days from the day when we receive the analysis report. The time needed to carry out the analysis and the time needed to ship the frameset back is excluded from this period. If the repair requires repainting of the frameset this period may need to be extended. 

Out-of-warranty repair 

If we do not accept your warranty claim or if the damage occurs after the warranty period of 2 years we will – based on the results of the analysis – quote you a price for the repair and the time needed to carry it out. We will ask you to accept the quote in writing before commencing the repair. 

Important shipping instructions 

We need to receive the frameset completely stripped. In special cases, we may ask you to send some other parts, too. For instance when components by other manufacturers had been painted as part of the design scheme and need to be repainted together with the frameset. 

The shipping of the frameset to us is your call. If we accept your warranty claim, we will compensate you for the cost incurred. 

It is extremely important that you pack the frameset well to avoid (further) damage in transit. 

We recommend that you insure the shipment against lost and/or damage in transit. 

When shipping framesets back to us from countries outside the European Union, it must be sent under the so-called processing customs procedure. This allows both us and you – upon the return of the frameset to you – to receive the shipment duty-free. Failing this we reserve the right to charge you for the cost incurred by us. 

We are happy to help you with the shipping of the frameset to us. If we agree on the price of shipping we will ask you to pack the frameset and hand it over to the shipper. Depending on whether the case is processed as a warranty or an out-of-warranty repair, the cost of shipping will be waived or charged accordingly. 

[CZ]

Vrácení zboží se řídí našimi obchodními podmínkami

Postup pro zaslání rámového setu zpět do Festky z důvodu: 

 • reklamace rámového setu v záruční lhůtě 
 • zaslání rámového setu do opravy po uplynutí záruční lhůty 

Dodržení níže uvedeného postupu napomáhá rychlejšímu zpracování vašeho požadavku
 Požadované informace zašlete, prosím, na adresu: customerservice@festka.com

V předmětu zprávy uveďte následující informace:

 • zda se jedná o záruční či pozáruční opravu
 • výrobní číslo rámu
 • číslo faktury

Ve zprávě uveďte zejména: 

 • stručný popis poškození (o jaký druh poškození se jedná, na jakém místě je rám poškozen) 
 • stručný popis, jakým způsobem k poškození došlo 
 • fotografie poškozeného místa 
 • doklad o koupi (faktura) 

Váš požadavek zaevidujeme a zašleme vám potvrzení o jeho přijetí, popřípadě vás požádáme o doplnění informací. Dojdeme-li k závěru, že se rám musí vrátit na opravu k nám, vyzveme vás k jeho zaslání. Ideálně prosíme o zaslání odstrojeného rámu a to na adresu: Festka, s.r.o., Jana Masaryka 28, Praha 2, 12000, Česká republika. Pokud nám rám zašlete včetně komponentů, vyhrazujeme si právo nárokovat náklady spojené s jeho odstrojením. 

Rámový set bude bezodkladně zaslán na odbornou analýzu. Ta je nezbytná pro uznání/neuznání reklamace z důvodu výrobní vady a správné vyhodnocení rozsahu poškození a způsobu jeho následné opravy. Doba potřebná k provedení a vyhodnocení analýzy je 1 týden. 

Záruční oprava

V případě uznání záruky na základě výše uvedené analýzy opravíme vadnou část nebo vám nabídneme finanční odškodnění a to ve lhůtě 30 dní od obdržení výsledku analýzy. Do této lhůty se nepočítá doba potřebná k provedení analýzy a doprava rámového setu zpět. V případě že při opravě bude nutná i oprava laku, může se doba potřebná k jejímu provedení prodloužit. 

Pozáruční (placená) oprava

V případě placené opravy vám na základě analýzy sdělíme předpokládanou dobu potřebnou na opravu a částku, kterou za ni budeme nárokovat. Před zahájením opravy od vás budeme žádat souhlas s nabízenou cenou. 

Čeho je třeba dbát při zasílání rámového setu zpět 

Kolo k analýze/opravě/výměně potřebujeme zaslat odstrojené. Do procesu reklamace se standardně přijímá pouze rámový set. Ve zvláštních případech vás požádáme i o zaslání dalších komponentů (např. pokud se jedná o poškozené lakované komponenty, které jsou nedílnou součástí designu). 

Dopravu rámového setu k nám hradíte vy. Uznáme-li vaši reklamaci za oprávněnou, náklady na dopravu vám vykompenzujeme. 

Žádáme vás, abyste rámový set zaslali v odpovídajícím balení, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. 

Doporučujeme vám, abyste rámový set pojistili proti ztrátě či poškození při přepravě.

V případě zasílání rámového setu do České republiky ze země mimo EU je nutné, abyste zvolili takový celní režim, který nebude vyžadovat platbu cla. Pokud nezvolíte správný postup pro vývoz z důvodu opravy a my budeme muset na příjmu zaplatit clo, budou vám tyto náklady přeúčtovány.

Soukromým zákazníkům rádi pomůžeme s organizací při zaslání rámového setu. Pokud se s vámi takto dohodneme a vy odsouhlasíte nabízenou částku za dopravu, postačí, když následně rámový set zabalíte a předáte dopravci. Náklady na dopravu budou následně v souladu s výše uvedenými pravidly přeúčtovány vám nebo uhrazeny námi.